Ένας… παθολόγος για τον «μεγάλο ασθενή», το ελληνικό Δημόσιο

Ο μεγάλος ασθενής», όπως συχνά αποκαλείται το ελληνικό Δημόσιο, αποκτά μια ολοκληρωμένη υπηρεσία «διάγνωσης» και «θεραπείας» του διοικητικού προβλήματος. Πρόκειται

Δείτε περισσότερα