Περιφέρεια Ηπείρου: Έργα αποκατάστασης ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου-Bελτίωση της οδού Μεσόπυργος- Αυλάκι ύψους 2.600.000 ευρώ

 Αναδόχους για έργα αποκατάστασης ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δείτε περισσότερα